Elektrik Ticareti

Dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinin tamamlanması ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile gerçekleşen değişiklikler sonucunda, Türkiye elektrik piyasalarının serbestleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçilmiştir.

2001 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile hız kazanan serbestleşme serüveninde yaşanan tecrübelerde, üretim ve toptan satış piyasaları bakımından, Yİ-YİD projeleri ile üretim özelleştirmeleri; perakende satış seviyesi bakımından ise, tüketicilerin tedarikçi seçme serbestisi konusunda yaşanan gelişmeler ile birlikte dağıtım özelleştirmeleri belirli bir aşamaya gelmiştir.

© 2017 YAPI A.Ş.

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle