Kurumsal çevre politikamız faaliyetlerimizin insana ve çevreye saygı esasına dayanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Enerji sektörü için global ölçekte büyük önem arzeden “sürdürülebilirlik” ilkesini benimseyen şirketimiz, çevresel ve sosyal meselelerin  çözümlenmesine yönelik toplum bilinci oluşturulmasında öncülük yapmayı hedeflemektedir.

Artan nüfus ve yatırımlarla birlikte her geçen gün enerji ihtiyacı artan ülkemizde, şirketimiz, enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli temininin sağlanmasına katkıda bulunmak adına yaptığı ve yapacağı faaaliyetlerden kaynaklanan çevresel etkileri önlemek ya da en aza indirgemek için gerekli olan tüm tedbirleri proje geliştirme aşamasından işletme döneminin sonuna kadar uzanan tüm süreçte uygulamayı taahhüt olarak ortaya koymaktadır. Üretimden dağıtıma tüm faaliyetler, çevreyi koruma ve topluma fayda sağlama prensipleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Her bir konut ve işyerinin tükettiği enerjiden başlayan çevresel etkilerinin olduğu düşünülürse, enerjinin en küçük ölçekte bile verimli kullanılmasının çevresel etkileri azaltmaya katkı sağlayacağı açıkça anlaşılmaktadır. Enerji verimliliği yaklaşımını destekleyen ve çevreye duyarlılığı ilke edinen şirketimiz, bir yandan tüketicilere kaliteli hizmet sunarken, diğer yandan doğal kaynakların uzun vadede devamlılığını sağlamak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi gelecek nesillere karşı görev kabul etmektedir.

ÇEVRE POLİTİKALARI